Det finns många monterings- installations- och byggföretag men det finns bara ett MIB.

Likt många andra företag designar, monterar, installerar, bygger och underhåller MIB bland annat tekniska och digitala system. Det som är unikt med MIB är specialistkunskapen om installation av Digital skyltning (Digital signage) och Digital kommunikation. MIB utmärker sig även med dess kompetenta, skickliga och trevliga medarbetare som kan hantera diverse olika utmaningar såsom fysiskt obekväma installationsplatser.

MIB skapar smarta, kompletta och hållbara byggen och installationer samt driftsätter projekt runt om i hela Sverige men även i
Danmark, Finland och Norge.

MIB samarbetar med de största mjukvaru- och digital signage företagen i landet och har med en entreprenörsanda vuxit i stadig
takt sedan starten år 2012.

Kunden och dess behov är utgångspunkten!

[1] Bemötande
MIB ska alltid ge sina kunder ett bra och positivt bemötande. I alla kontakter med kunden ska det värnas om att skapa goda relationer och ett hållbart samarbete. Lyhördhet, hänsyn, respekt, vänlighet och engagemang är några av ledorden i MIBs kundbemötande.

[2] Förtroende
MIB ska alltid ge trovärdig, tydlig, saklig och korrekt information till sina kunder. Löften och avtal skall hållas och all kontakt med kunden ska präglas av transparens och tillit.

[3] Delaktighet
MIB ska alltid möjliggöra dialog med kunden.
Idéer, funderingar och synpunkter och installation och service ska alltid välkomnas.

[4] Tillgänglighet
MIB ska alltid vara tillgänglig för sina kunder.
Det ska vara lätt att komma i kontakt med MIB via de olika kommunikationsvägar som finns, personliga möten, telefon, e-post, hemsida och sociala medier. Kunden är även välkommen att besöka MIB i dess kontor som är beläget i Skandinaviens största handelsområde, Kungens Kurva.

[5] Likabehandling
MIB ska alltid behandla alla kunder på ett likvärdigt sätt. Kunden ska bemötas och behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt samt med förståelse och hänsynstagande till kundens förutsättningar.

Jägerhornsväg 9, 141 75 Kungens Kurva

08 - 121 593 88 | info@mibprojekt.se